Members

  • Kin Tadahiro (Associate Professor)

  • Sato Hikaru (4th year Ph.D. student)

Research subject:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Basiri Hamid (2nd year Ph.D. student)

Research subject: Magnetic field imaging by cosmic ray muons (Magic-mu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Alfonse Mary (1st year Ph.D. student)

Research subject:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Sekiguchi Wataru (2nd year Master student)

Research subject:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Li Kundong (2nd year Master student)

Research subject:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kihara Takahiro (1st year Master student)

Research subject:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Taisei Eto (4th year Bachelor's student)

Research subject: